Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

PowerShell Nowa Grupa - Script

Witam

Jeżeli przyjdzie Wam do utworzenia sporej ilości grup dodatkowo z kilkoma wybranymi atrybutami to chyba najwygodniej skorzystać z PowerShell oraz dobrodziejstw Excel'a (przeciąganie serii - inaczej mówić powielaniu pewnych komórek).

1. Należy przygotować plik *.CSV

Name;Path;Description;Managed;Mail;DName
Finance;"OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";Chirurgia;"CN=MarcinSzary,OU=DOM,DC=szary,DC=pl";"fis@szary.pl";"CN=Finance,OU=szpital,DC=szary,DC=pl"
IT;"OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";Chirurgia;"CN=MarcinSzary,OU=DOM,DC=szary,DC=pl";"its@szary.pl";"CN=IT,OU=szpital,DC=szary,DC=pl"

2. Plik Powershell *.ps1 najlepiej w PowerShell ISE

$csv = Import-Csv -Path "c:\groups.csv" -Delimiter ";"
ForEach ($item In $csv)
{
$create_group=New-ADGroup -Name $item.Name -Path $item.Path -Description $item.Description -ManagedBy $item.Managed -OtherAttributes:@{"mail"=$item.Mail} -GroupScope Global
Write-Host -ForegroundColor Green "Group $($item.GroupName) created!"
}

3. Na konec kolejny *.ps1 przy pomocy którego warto było by zmodyfikować parametr (włączyć)  zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem którego niestety nie da się dodać podczas tworzenia grup.

$csv = Import-Csv -Path "c:\groups.csv" -Delimiter ";"

ForEach ($item In $csv)

{
Set-ADObject -Identity $item.DName -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true
Write-Host -ForegroundColor Green "Group $($item.GroupName) created!"
}

 

UWAGA! podczas zakładania konta użytkowników ale i pewnie innych obiektów gdy używacie polskich znaków to NIESTETY o ile w nazwach wyświetlanych czy nazwach logowania jest ok to w nazwach wyróżnionych które używamy między innymi w skryptach pojawiają się błędy tzn. CZASEM znikają polskie znaki podczas tworzenia obiektu!
Przykład:
Name : Bogómiła Kożeńska
DistinguishedName : "CN=Bogmia Koeska,OU=Projekty,OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl”
 
Niestety, również podczas przypisywania grup użytkowników do udziału sieciowego w wersjach Windows PL Windows Serwer należy się posługiwać nazwą grupy Twórca-Właściciel, natomiast w Angielskiej wersji systemu CREATOR OWNER.

 

Joomla Template - by Joomlage.com