Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

PowerShell Nowy Użytkownik - Script

Skrypt powershell do tworzenia nowych kont urzytkowników:

 

$csv=Import-Csv-Path"c:\skrypt\UserDane.csv"-Delimiter";"

ForEach ($itemIn$csv)

{

New-ADUser

-Name $item.Name

-Path $item.Path

-GivenName $item.GivenName

-Surname $item.Surname

-SamAccountName $item.SamAccountName

-UserPrincipalName $item.UserPrincipalName

-DisplayName $item.DisplayName

-Type $item.Type

-HomeDrive $item.HomeDrive

-HomeDirectory $item.HomeDirectory

-EmailAddress $item.EmailAddress

-Title $item.Title

-Department $item.Department

-Company $item.Company

-AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $item.password -Force)

-ChangePasswordAtLogon $true 

-Enabled $true

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plik odpowiedzi UserDane.csv - 100, 1000, czy milion użytkowników nie ma znaczenia, każdu user to jedna linijka! :)

 


Name;Path;GivenName;Surname;SamAccountName;UserPrincipalName;DisplayName;Type;HomeDrive;HomeDirectory;EmailAddress;Title;Department;Company;Identity;MemberOf;password
Jan Kowalski;OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl;Jan;Kowalski;Jan.Kowalski;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Jan Kowalski;user;H:;\\adds2\HOME\%username%\;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Chirurg;Chirurgia;Szpital;"CN=Jan Kowalski,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=Finance,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!!

Ania Janicka;OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl;Ania;Janicka;Ania.Janicka;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Ania Janicka;user;H:;\\adds2\HOME\%username%\;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Chirurg;Chirurgia;Szpital;"CN=Ania Janicka,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=IT,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!!

Tomek Mars;OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl;Tomek;Mars;Tomek.Mars;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Tomek Mars;user;H:;\\adds2\HOME\%username%\;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Chirurg;Chirurgia;Szpital;"CN=Tomek Mars,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=Kadry,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!!>

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Opis:

 • Name - Nazwa konta
 • Path - Ścieżka gdzie konto ma zostać utworzone (w jakiej jednostce organizacyjnej)
 • GivenName - Imie
 • Surname - Nazwisko
 • SamAccountName - Nazwa logowania użytkownika nazwadomeny\username, Powninna posiadać nie więcej niż 20 znaków!. Nazwa używana w serwerach starszych niż Windows 2000
 • UserPrincipalName - Nazwa logowania użytkownika ma format usernameTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Powinien być unikalny wśród wszystkich głównych obiektów zabezpieczeń w lesie.
 • DisplayName - Nazwa wyświetlana np.: "Marcin Szary"
 • Type - typ obiektu nu.: user, group ...
 • HomeDrive - literka dysku dla katalogu domowego (HomeDirectory) użytkownika
 • HomeDirectory - Ścieżka sieciowa do udziału udostępnionego np.: \\serwer\udział sieciowy$\ , znak $ oznacza że zasób był udostępniony jako ukryty
 • EmailAddress - adres poczty e-mail
 • Title - pozycja, funkcja przypisana danej osobie np.: dyrektor
 • Department - dział w którym pracuje dany użytkownik
 • Company - nazwa firmy
 • Identity - nazwa urzytkownika wraz z pełną scieszką identyfikującą jego lokalizacje w strókturze AD np.: "cn=marcin szary,cn=it,dc=szary,dc=pl"
 • MemberOf - przypisanie użytkownika do grupy 
 • password - hasło w tym wypadku wpisane do pliku *.csv czytym tekstem

 

UWAGA! podczas zakładania konta użytkowników ale i pewnie innych obiektów gdy używacie polskich znaków to NIESTETY o ile w nazwach wyświetlanych czy nazwach logowania jest ok to w nazwach wyróżnionych które używamy między innymi w skryptach pojawiają się błędy tzn. CZASEM znikają polskie znaki podczas tworzenia obiektu!
Przykład:
Name : Bogómiła Kożeńska
DistinguishedName : "CN=Bogmia Koeska,OU=Projekty,OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl”
 
Niestety, również podczas przypisywania grup użytkowników do udziału sieciowego w wersjach Windows PL Windows Serwer należy się posługiwać nazwą grupy Twórca-Właściciel, natomiast w Angielskiej wersji systemu CREATOR OWNER.
Joomla Template - by Joomlage.com