Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

PowerShell Nowa Jednostka Organizacyjna

Skrypt powershell do tworzenia nowych Jednostek Organizacyjnych w domenie "OU":

$csv Import-Csv -Path "c:\skrypt\NewOU.csv" -Delimiter ";"

ForEach ($itemIn$csv)

{

New-ADOrganizationalUnit -Name $item.Name -Path $item.Path -ProtectedFromAccidentalDeletion: $true -OtherAttributes:@{"c"="PL";"co"="Polska";"countryCode"="616"} -State $item.State -City $item.City -Street $item.Street

}

___________________________________________________________________________________________________________________________

Polecenie powershell które pobierze wszystkie OU z DOMENY i zapiesz w pliku *.csv

Pobierz wszystkie jednostki organizacyjne znajdujące się w domenie i zapisz je w pliku tekstowym: 

Get-ADOrganizationalUnit -Filter Format-Table distinguishedName  #Wyświetlenie listy Jednostek Organizacyjnych 

Get-ADOrganizationalUnit -Filter export-csv 'C:\skrypt\listaOU.csv' #Eksport wszystkich danych OU do pliku 

Get-ADOrganizationalUnit -Filter -Properties select name,distinguishedName Export-Csv c:\skrypty\test.csv
#Eksport nazwy i nawy wyróżniającej do pliku

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skrypt powershell do  modyfikujący/włączający w OU atrybut "zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem":

 

$csv Import-Csv -Path "c:\skrypt\NewOU.csv" -Delimiter ";"

ForEach ($itemIn$csv)

{

Set-ADOrganizationalUnit -Identity$item.Identity -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true

}

 Plik odpowiedzi NewOU.csv

Name;Path;State;City;Street;Identity
"Kadry";"OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl";"Pomorskie";"Gdynia";"Morska 20";"OU=Kadry,OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl"
"Projekty";"OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl";"Pomorskie";"Gdynia";"Wichrowa 20";"OU=Projekty,OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl"

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com