Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

PowerShell Modyfikacja Użytkownika - Script

Skrypt powershell do resetowania wszystkim na domyślne hasło 

$csv=Import-Csv-Path"c:\skrypt\UserDane_pass.csv"-Delimiter";"

ForEach ($itemIn$csv)

{

#Zmiana hasła na domyślne dla wszystkich użytkowników 

#(oczywiście hasło w zależności jak stworzycie plik csv może mieś postać "Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. " np wyraz plus np dzień i miesiąc urodzi użytkownika) 

 

Set-ADAccountPassword -Identity $item.Identity -Reset-NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $item.Password -Force)

 

#Wymuszenie zmiany hasła podczas pierwszego logowania!

Set-ADUser -Identity $item.Identity -ChangePasswordAtLogon:$true

 

#Przypisanie użytkownikom grupy globalnej

Add-ADPrincipalGroupMembership -Identity $item.Identity -MemberOf $item.MemberOf

 

#Wymuszenie zabezpieczenia obiektu użytkownika przed przypadkowym usunięciem

Set-ADObject -Identity $item.Identity -ProtectedFromAccidentalDeletion:$true

 

#Przypisanie Menedżera Użytkownikom

Set-ADObject -Identity $item.Identity -Replace $item.Manager #DO POPRAWKI!!!!!

 

}  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plik odpowiedzi UserDane_pass.csv - 100, 1000, czy milion użytkowników nie ma znaczenia :) :

Name;Identity;Password;MemberOf;Manager
Jan Kowalski;"CN=Jan Kowalski,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!;";"CN=Finance,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=Marcin Szary,OU=szpital,DC=szary,DC=pl"
Ania Janicka;"CN=Ania Janicka,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!;";"CN=IT,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=Marcin Szary,OU=szpital,DC=szary,DC=pl"
Tomek Mars;"CN=Tomek Mars,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";P@ssw0rd!;";"CN=Kadry,OU=Chirurgia,OU=szpital,DC=szary,DC=pl";"CN=Marcin Szary,OU=szpital,DC=szary,DC=pl"


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Widok po zmianach z konsolu: Użytkownicy i Komputery Usług Active Directory:

#Wymuszenie zmiany hasła podczas pierwszego logowania!

zmiana

 

#Przypisanie użytkownikom grupy globalne

grupa

 

 

#Wymuszenie zabezpieczenia obiektu użytkownika przed przypadkowym usunięciem

usunięcie


 

 

UWAGA! podczas zakładania konta użytkowników ale i pewnie innych obiektów gdy używacie polskich znaków to NIESTETY o ile w nazwach wyświetlanych czy nazwach logowania jest ok to w nazwach wyróżnionych które używamy między innymi w skryptach pojawiają się błędy tzn. CZASEM znikają polskie znaki podczas tworzenia obiektu!
Przykład:
Name : Bogómiła Kożeńska
DistinguishedName : "CN=Bogmia Koeska,OU=Projekty,OU=Fabryka,DC=szary,DC=pl”
 
Niestety, również podczas przypisywania grup użytkowników do udziału sieciowego w wersjach Windows PL Windows Serwer należy się posługiwać nazwą grupy Twórca-Właściciel, natomiast w Angielskiej wersji systemu CREATOR OWNER.
 
Joomla Template - by Joomlage.com