Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

Program narzędziowy do konserwacji usług katalogowych usługi Active Directory (ntdsutil.exe)

Program narzędziowy do konserwacji usług katalogowych usługi Active Directory (ntdsutil.exe)

Procedura usuwania nieistniejącego (uległ awarii) kontrolera który pełnił role FSMO wygląda tak:

ntdsutil- wchodzimy do zarzšdzania rolami
Roles - zarzšdzanie rolami kontrolerów domeny
najpierw podłanczamy sie do sprawnego kontrolera domeny
Connections
Connect to domain domain.local
quit
Wybieramy cel operacji i podłanczamy sie do domeny, serwera itd
fsmo maintenance: Select operation target
select operation target: List Domains
select operation target: select domain 0
Listujemy sit-y i podłanczamy sie pod domyslnego
select operation target: List sites
Lokacji odnalezionych: 1
select operation target: select site 0
select operation target: List naming contexts
select operation target: List servers for domain in site
Serwerów odnalezionych: ?
select operation target: select server 3 (wybieramy dobry)
quit
Wychodzimy do zarzadzania rolami FSMO i robimy size dla wszystkich ról
fsmo maintenance: Seize schema master
fsmo maintenance: Seize RID master
fsmo maintenance: size pdc
fsmo maintenance: Seize naming master
Wyłączamy wykaz globalny na serwerze na którym chcemy przenieœć wzorzec infrastruktury
fsmo maintenance: Seize infrastructure master
Etap II - usuniecie uszkodzonego kontrolera domeny
C:\Windows\system32\ntdsutil.exe: Metadata cleanup
metadata cleanup:
podłanczamy sie do sprawnego kontrolera 
metadata cleanup: connections
server connections: connect to server ad02
quit
metadata cleanup: Select operation target
select operation target:
select operation target: list domains
select operation target: select domain 0
select operation target: list sites
select operation target: select site 0
select operation target:
select operation target: list servers in site
2 - CN=AD01(uszkodzony),CN=Servers,CN=Default-First-Site- select operation target: select server 2
usuwamy uszkodzony server
select operation target: quit
metadata cleanup: remove selected server
usuwamy wpisy w DNS dla każdej strefy wskazującej na inne ( usunięte serwery nazw ) 

 

Informacje na temat narzędzia  NTDSUTIL można zanleść:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc758526(v=ws.10).aspx

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com